België : 32 (9) 265 02 73   I   Spanje : +34 674 347 550   I   info@spanjenalatenschap.com

Nalatenschap praktisch

Wanneer wij in het bezit zijn van alle informatie, zullen wij met de gegevens van de erfgenamen en de gegevens van de overledene de tweetalige notariële volmacht (Nederlands-Spaans) opmaken die de erfgenamen bij hun huisnotaris dienen te verlijden. Deze volmacht dient voorzien te worden van de Apostille van Den Haag, opdat de volmacht rechtsgeldig in Spanje kan gehanteerd worden.

Door middel van deze volmacht kunnen wij de NIE-nummers aanvragen voor de erfgenamen. Dit is een Spaans fiscaal identificatienummer voor buitenlanders waarover ieder persoon die een eigendom aanwerft in Spanje (aankoop, nalatenschap, schenking) dient te beschikken.

Wanneer wij de waardebepaling van de onroerende goederen hebben gemaakt op basis van de fiscale gegevens evenals in het bezit zijn van de saldocertificaten van de banken kunnen wij een eerste berekening maken van de successierechten. Elke regio heeft zo zijn eigen vrijstellingen.

Vervolgens zullen wij overgaan tot het opstellen van de notariële akte van aanvaarding van nalatenschap in samenspraak met de Spaanse notaris. Na akkoord van de erfgenamen over de inhoud van de akte, zal de akte door één van onze medewerkers verleden worden in naam van de erfgenamen door middel van de notariële volmacht welke voorheen bij de huisnotaris in België werd verleden.

Na het verlijden van de akte van aanvaarding van nalatenschap, zullen wij voor de niet- residenten in Spanje een aangifte doen van de successierechten in Madrid en vervolgens wordt de akte ingeschreven in het respectievelijke eigendomsregister op naam van de erfgenamen. Tevens zullen wij contact opnemen met de nutsmaatschappijen; administraties van gemeenschappen van eigenaren, lokale belastingdiensten, etc. om de bestaande belastingen en contracten over te zetten op naam van één van de erfgenamen. 

Omwille van de nieuwe SEPA-regeling is het in de meeste gevallen niet vereist dat de erfgenamen een bankrekening openen in Spanje, echter, toch raadzaam.

Na het verlijden van de akte, kunnen wij eveneens, indien gewenst, het saldo van de fondsen op de Spaanse bankrekening van de overledene vrijmaken en deze afsluiten.

Voor meer vragen, staan wij uiteraard ter uwer beschikking.