België : 32 (9) 265 02 73   I   Spanje : +34 674 347 550   I   info@spanjenalatenschap.com

Waarom schenkingen in Spanje ?

Het schenken van uw onroerend goed in Spanje is eenvoudige manier om aan patrimoniumplanning te doen. Op een snelle en goedkope manier vermijdt u succiessierechten in de toekomst.

De laatste jaren zijn de schenkingsrechten in de meeste Spaanse regio zo goed als afgeschaft. Heel wat Belgen zijn reeds overgegaan tot een schenking omdat dit voor de meeste Belgen de beste oplossing is om in de toekomst minder belastingen te betalen.

Hoezo succiessierechten besparen?

Als u als Belgisch rijksinwoner komt te overlijden, dan betalen uw kinderen in België successierechten op wat zij wereldwijd erven. De Belgische successierechten worden betaald zowel op de Belgische goederen als de Spaanse goederen.

De hoogste schijf successierechten bedraagt in Vlaanderen bedraagt 27%. Dit wil zeggen dat door schenking van uw onroerend goed, de kinderen dus tot 27% successierechten besparen!

Waarom NU schenken en niet wachten tot ná de Corona-crisis?

De schenkingsrechten zijn op dit moment in de meeste Spaanse regio’s volledig of grotendeels vrijgesteld. Dit wil zeggen dat de meeste Belgen die hun onroerend goed in Spanje nu willen schenken aan de kinderen hier dus bijna géén belastingen op zullen betalen.

Omdat Spanje na deze Corona-crisis heel wat geld zal nodig hebben, en daardoor zo goed als zeker de belastingen zullen stijgen, is het bijna zeker dat de interessante vrijstellingen die nu van toepassing zijn, afgeschaft zullen worden.

Als de belastingen omhoog gaan, zullen schenkingen een pak duurder worden. Dus nú schenken is de boodschap.

Moet ik in Spanje of in België schenkingsrechten betalen?

Als het onroerend goed in Spanje gelegen is, dan worden de schenkingsrechten hierop in Spanje betaald! Er moeten GEEN SCHENKINGSRECHTEN IN BELGIË betaald worden op een Spaans onroerend goed. Dus ENKEL IN SPANJE.

Omdat de schenkingsrechten in de meeste van de Spaanse regio’s vrijwel volledig afgeschaft zijn op dit moment, kunt u dit vrijwel volledig zonder belastingen laten overgaan naar uw kinderen.

Ik heb gehoord in België dat als je schenkt, je ook nog 3 jaar moet leven na de schenking. Klopt dit?

Als een schenking van een onroerend goed via een notariële akte geschonken wordt aan de kinderen, is er GEEN termijn 3-jarige termijn van toepassing.

Als ik de eigendom schenk aan mijn kinderen, ben ik deze dan niet kwijt?

Nee. U kan immers kiezen voor het schenken van enkel de blote eigendom. Dit wil zeggen dat het levengslang vruchtgebruik bij de ouders blijft. Het is pas als de laatste van de twee ouders komt te overlijden dat het vruchtgebruik aanwast bij de blote eigendom van de kinderen. De langstlevende blijft dus de controle behouden.

Dit wil zeggen dat u levenslang blijft beslissen over de woning en levenslang het gebruik en ook de inkomsten zal hebben van de woning.

Als ik de blote eigendom aan mijn kinderen schenk, en wij als ouders het levenslang vruchtgebruik behouden, heeft dit dan een impact op mijn belastingen? Of heeft dit een impact op de belasting van mijn kinderen?

Neen, dit heeft GEEN IMPACT. De ouders, als vruchtgebruikers, blijven zo lang zij leven alle vruchten en dus ook alle lasten dragen van het onroerend goed. Voor de kinderen heeft dit dus geen enkele impact. De kinderen betalen in Spanje of in België GEEN EXTRA BELASTINGEN, en de kinderen hebben ook GEEN AANGIFTEVERPLICHTING in de Belgische aangifte van de personenbelasting.

Hoe weet ik dat schenken in mijn geval al dan niet interessant is?

Dit berekenen wij voor u, en volledig vrijblijvend! Om u hierop een duidelijk antwoord te geven hebben wij de volgende documenten nodig:

  1. een kopie van de aankoopakte
  2. een kopie van de laatste gemeentebelasting (IBI of impuesto de bienes inmuebles, ook SUMA genoemd in bepaalde regios)).

Wij kunnen niet naar Spanje komen, omwille van de Corona-crisis. Hoe kunnen wij dan een schenking regelen?

Een schenking in Spanje kan perfect door ons kantoor worden afgehandeld met een Belgische notariële volmacht. Eén volmacht van ouders en kinderen is voor ons voldoende om dit proces in een paar weken volledig te kunnen afhandelen.

Niemand moet hier dus speciaal voor naar Spanje komen. Een notariële volmacht getekend bij uw Belgische huisnotaris is het enige document dat u zal moeten tekenen.

Schenkingen zijn zo goed als volledig vrijgesteld in Spanje. Maar hoeveel is dat eigenlijk?

De schenkingsrechten hangen af van regio tot regio. Voor vrijwel alle Belgen met onroerend goed aan de Spaanse kusten of op de Canarische eilanden zijn de schenkingsrechten vrijgesteld.

Wij kunnen dit voor uw VOLLEDIG VRIJBLIJVEND berekenen aan de hand van de aankoopakte en uw laatste gemeentebelasting (IBI).

 

HOE GAAT ONS KANTOOR STAP VOOR STAP TEWERK ?

  1. U stuurt ons de documenten van het onroerend goed

Met een kopie van de aankoopakte en een kopie van een aanslag van de gemeentetax (Impuesto de Bienes Inmuebles) kunnen wij aan de slag. Wij berekenen aan de hand van het aantal kinderen aan wie u wil schenken, hoeveel schenkingsrechten van toepassing zijn.

In de meeste gevallen zijn de schenkingsrechten voor het grootste deel volledig vrijgesteld.

Wij bezorgen u een overzicht van de schenkingsrechten en alle kosten die aan een schenking verbonden zijn.

  1. U beslist te schenken, wat nu? Een volmacht tekenen.

Ons kantoor stelt een tweetalige volmacht op, Spaans/Nederlands, en leggen die voor aan uw vertrouwde Belgische notaris.

In samenspraak met uw notaris leggen we de afspraak vast in België en kunnen de ouders en de kinderen deze volmacht tekenen.

U moet dus NIET naar Spanje komen om te schenken. Deze Belgische notariële volmacht stelt ons kantoor in de mogelijkheid om de notariële akte van schenking in Spanje te tekenen in uw naam.

  1. Is mijn Belgische notaris wel open?

De Corona maatregelen leggen heel verplaatsingsbeperkingen op. De Belgische notarissen werken wél nog allemaal op afspraak en als hier voor een gegronde reden voor is.

Het ondertekenen van een volmacht met het oog op het regelen van een Spaanse schenking is een gegronde reden.

De Belgische notaris zorgt na ondertekening voor de registratie van de volmacht en zorgt tevens dat de volmacht voorzien wordt van een Apostille van Den Haag.

U hoeft hiervoor niets te doen, dit wordt allemaal door uw Belgische notaris verzorgd.

  1. Aanvraag NIE nummers en voorbereiding van de akte

Om in Spanje een akte te kunnen tekenen, hebben alle partijen een NIE nummer nodig. Dit is een Spaans identificatienummer voor buitenlanders die in Spanje een notariële akte tekenen.

Met de Belgische notariële volmacht, doen wij in Spanje die aanvraag.

Tegelijkertijd werkt ons kantoor aan de voorbereiding van de akte. We maken een ontwerp van notariële akte die vooraf naar alle partijen wordt overgemaakt.

We leggen een telefonische afspraak vast om met alle partijen in detail de akte te bespreken en al uw vragen te beantwoorden.

  1. Ondertekening van de akte van schenking bij de Spaanse notaris

Na uw akkoord met de ontwerpakte legt ons kantoor een afspraak vast bij de Spaanse notaris. Met de Belgische notariële volmacht, tekenen wij deze akte.

U moet zich dus OP GEEN ENKEL MOMENT VERPLAATSEN NAAR SPANJE.

De schenking is volledig voltrokken vanaf het moment dat wij deze notariële akte tekenen.

  1. Aangifte van de schenkingsrechten

Nadat de notariële akte in Spanje getekend is door ons kantoor, doen wij de aangifte van de schenkingsrechten in Spanje. Zoals voorheen besproken, zijn voor de meeste Belgen de schenkingsrechten vrijwel volledig vrijgesteld. Toch moet er een aangifte gebeuren, ook al is het resultaat 0.

  1. Inschrijving van de akte in het eigendomsregister.

Van zodra de aangifte van de schenkingsrechten gebeurd is, wordt de akte neergelegd bij het register van eigendom. Na de inschrijving zorgen wij ook dat in het kadaster de nieuwe situatie correct opgenomen wordt.

 

Schenkingen kunnen dus fiscaal bijzonder interessant zijn als er verminderingen of vrijstellingen van schenkingsrechten zijn in de Spaanse regio waar uw huis zich bevindt.

Iedere regio pakt dit anders aan, zodat we u per regio toelichten welke de regeling is voor een schenking.