België : 32 (9) 265 02 73   I   Spanje : +34 674 347 550   I   info@spanjenalatenschap.com

Schenkingen in de Regio Valencia
 
Voor de regio Valencia geldt de volgende regeling :
 
Vrijstelling van 100.000 EUR per begunstigde. Dit wil zeggen dat in geval van een schenking van twee ouders aan twee kinderen (worden als 4 schenkingen beschouwd), er een vrijstelling is in totaal van 400.000 EUR.

Na toepassing van deze vrijstelling wordt op het resterende bedrag de volgende tabel toegepast en op het resultaat krijg je dan nog een extra korting van 50%.

Dus ook in de regio Valencia zijn de meeste schenkingen zo goed als vrijgesteld.

Base liquidable (hasta €)

Cuota liquidable (€)

Resto base liquidable (hasta €)

Tipo aplicable (%)

0

0

7.993,46

7'65

7.993,46

611,50

7.668,91

8'50

15.662,38

1.263,36

7.831,19

9'35

23.493,56

1.995,58

7.831,19

10'20

31.324,75

2.794,36

7.831,19

11'05

39.155,94

3.659,70

7.831,19

11,90

46.987,13

4.591,61

7.831,19

12'75

54.818,31

5.590,09

7.831,19

13'60

62.649,50

6.655,13

7.831,19

14'45

70.480,69

7.786,74

7.831,19

15'30

78.311,88

8.984,91

39.095,84

16'15

117.407,71

15.298,89

39.095,84

18'70

156.503,55

22.609,81

78.191,67

21'25

234.695,23

39.225,54

156.263,15

25'50

390.958,37

79.072,64

390.958,37

29'75

781.916,75

195.382,76

En adelante

34'00

 

<< Terug naar regios